Treoir ar ÁSPC do Dhaoine Féinfhostaithe - SW74


Print page

Má théann tú le féinfhostaíocht, ní mór duit clárú leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Más í an stiúrthóireacht chuideachta an t-aon fhoinse ioncaim fhéinfhostaithe atá agat, áfach, ní gá duit clárú mar dhuine féinfhostaithe leis na Coimisinéirí Ioncaim toisc go mbaileofar do cháin agus d’ÁSPC faoin gcóras ÍMAT.

Last modified:07/07/2017
 

 Foirmeacha Iarratais