Conas a cháilítear le haghaidh na híocaíochta seo?


Print page

Rannóga na mBileog

Cáileoidh tú má tá tú:

  • i do bhaintreach (fir) nó i do pháirtnéir sibhialta marthanach, nó
  • colscartha ó do chéile/pháirtnéir sibhialta nach maireann agus murar phós tú arís/murar chláraigh tú i bpáirtnéireacht shibhialta nua,
  • agus
  • mura bhfuil tú in aontíos le duine eile (is é sin, tú féin agus duine eile in bhur gcónaí le chéile mar fhear agus mar bhean chéile/mar pháirtnéirí sibhialta),
  • má shásaíonn tú an Coinníoll Gnáthchónaithe*
  • má shásaíonn tú tástáil acmhainne,
  • agus
  • má tá tú i do chónaí sa Stát.

*Caithfidh tú an Coinníoll Gnáthchónaithe a shásamh le bheith i dteideal íocaíochtaí cúnaimh leasa shóisialaigh áirithe agus chun Sochar Linbh a fháil. Tháinig an coinníoll seo i bhfeidhm ar 1 Bealtaine 2004 agus bíonn tionchar aige ar gach iarratasóir, beag beann ar a náisiúntacht. Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:22/11/2011