Cúram Leighis - SW34


Print page
Chun cáiliú d’aisíoc ar chostas leighis:
  • níobh fholáir nó gur thionóisc ag an obair ba chúis leis an díobháil a rinneadh duit. Cuirimid san áireamh anseo tionóisc le linn duit a bheith ar thuras gan bhriseadh chun dul chuig an obair nó chun teacht ón obair,
  • tá galar ceirde forordaithe tolgtha agat mar thoradh ar an obair. Chun a thuilleadh eolais agus liosta iomlán de na galair cheirde a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie,
    agus
  • ní foláir nó go bhfuil ranníocaíochtaí ÁSPC ar Aicme A, B, D, J nó M agat. I dtaca le ranníocaíochtaí ÁSPC ar Aicme B, ní féidir ach costais a thabhaítear níos déanaí ná 26 seachtaine i ndiaidh na tionóisce nó i ndiaidh theacht an ghalair a chumhdach.
Tábhachtach
Ní gá go dtiocfaidh breoiteacht nó míchumas láithreach as gach tionóisc oibre nó gach galar ceirde. Mura bhfuil tú ar éagumas láithreach ach más mian leat do cheart chun sochair sa todhchaí a chosaint, is cóir duit do thionóisc nó do ghalar a chur in iúl do d’fhostóir. Ní mór duit iarratas a dhéanamh gan mhoill ar dhearbhú gur thionóisc cheirde do thionóisc nó gur ghalar ceirde do ghalar.
 
Is féidir leat an fhoirm iarratais a fháil ó:
 
An Rannóg um Chúram Leighis
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Urlár 5
Áras Mhic Dhiarmada
Sráid an Stórais
Baile Átha Cliath 1

+353 1 704 3000(ó Thuaisceart na hÉireann nó ón gcoigríoch).
 
Last modified:04/04/2016
 

 Íoslódáilí