Conas a cháilítear le haghaidh saorthaistil?


Print page

Má theastaíonn uait cáiliú le haghaidh saorthaistil agus Pas Saorthaistil a fháil, is gá duit a bheith i do chónaí go buan sa Stát agus a bheith 66 bliain d'aois nó níos sine.

Má tá tú faoi bhun 66 bliain d'aois agus i do chónaí go buan sa Stát seo, beidh tú i dteideal Pas Saorthaistil a fháil má chomhlíonann tú ceann ar bith de na ráitis seo a leanas thíos leat:

 • Faigheann tú ceann amháin de na híocaíochtaí seo a leanas:
  • Pinsean Easláine,
  • Pinsean na nDall,
  • Liúntas Míchumais,
  • Forlíonadh Éagumais nó Cúiteamh Oibrithe in éineacht le Pinsean Míthreorach, ar feadh 12 mhí ar a laghad,
  • Liúntas Cúramóra, (is féidir leat pas stádais shingil amháin a fháil, má tú tú faoi bhun 66 bliain d'aois),
  • Íocaíocht easláine leasa shóisialaigh nó íocaíocht chomhchosúil ar feadh 12 mhí ar a laghad, ó thír atá cuimsithe faoi Rialacháin an CE nó ó thír a bhfuil Comhaontú Déthaobhach Leasa Shóisialaigh ag Éirinn léi. Féach thíos chun sonraí a fháil.
 • Tá tú mar chúramóir sainithe ag duine a fhaigheann Liúntas Síorfhreastail nó Liúntas Gaolta Forordaithe ón Roinn seo (is féidir leat pas stádais shingil amháin a fháil, má tá tú faoi bhun 66 bliain d'aois),
 • Más dall tú, nó má tá amharc fíor-lag agat agus má shásaíonn tú na coinníollacha leighis le haghaidh Phinsean na nDall,
 • Is baintreach, baintreach fir nó páirtnéir sibhialta marthanach thú idir 60 agus 65 bliain d'aois, bhí Pas Saorthaistil ag do chéile nó do pháirtnéir sibhialta nach maireann nuair a fuair sé/sí bás agus bhí sibh in aontíos le chéile go buan. Sa chás seo, is gá duit a bheith ag fáil ceann amháin de na híocaíochtaí seo a leanas:
  • Pinsean Ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh,
  • Pinsean Neamh-ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh,
  • Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora,
  • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir no Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh faoin Scéim um Shochair Dhíobhálacha Ceirde,
  • íocaíocht chomhchosúil leasa shóisialaigh ó thír atá cuimsithe faoi Rialacháin an CE, nó ó thír a bhfuil Comhaontú Déthaobhach Leasa Shóisialaigh aici le hÉirinn. (Féach thíos chun sonraí a fháil),
  • Gnáthphinsean Baintreach Garda ón Roinn Dlí, Cirt agus Athchóirithe Dlí.

 

Is iad na tíortha atá cuimsithe faoi Rialacháin an CE nó faoi Chomhaontú Déthaobhach ná:
 • An Bheilg
 • An Bhulgáir
 • An Chipir
 • An Chróit
 • An Danmhairg
 • An Eastóin
 • An Eilvéis
 • An Fhionlainn
 • An Fhrainc
 • An Ghearmáin
 • An Ghréig
 • An Iodáil
 • An Iorua
 • An íoslainn
 • An ísiltír
 • An Laitvia
 • An Liotuáin
 • An Ostair
 • An Pholainn
 • An Phortaingéil
 • An Ríocht
 • An Rómáin
 • An Spáinn
 • An tSlóivéin
 • An tSlóvaic
 • An tSualainn
 • An Ungáir
 • Aontaithe
 • Éire
 • Lichtinstéin
 • Lucsamburg
 • Málta
 • Poblacht na Seice
Last modified:16/02/2015
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí