Scéim na nOibrithe Forbartha Deonacha - SW15


Print page
Chun cáiliú do 'Chreidmheasanna OFD' ní mór duit a bheith i d'OFD mar a shainmhínítear i gCuid 2 é.
 
Ní mór duit na coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh freisin:

Coinníollacha Ginearálta

Ní mór duit:
  • a bheith os cionn 16 bliana d'aois
  • a bheith i do chónaí sa Stát seo díreach sula dtéann tú i mbun na fostaíochta

  • agus
  • a bheith fostaithe faoi choinníollacha luacha shaothair atá cosúil leis na coinníollacha áitiúla a bhfuil feidhm acu sa tír i mbéal forbartha.

Coinníollacha Ranníocaíochta

Ní mór ar a laghad 104 sheachtain d’ÁSPC ar Aicme A a bheith íoctha agat ó thosaigh tú ag obair.

Má tá níos lú ná 104 ranníocaíocht Aicme A íoctha agat, ansin íocfaidh Comhlámh ranníocaíochtaí Aicme A chun an t-iomlán atá agat a thabhairt suas go dtí na 104 ranníocaíocht atá riachtanach. Nuair a íocfar an méid íocaíochtaí atá amuigh, bronnfar ‘Creidmheasanna OFD’ ort i dtaca leis an gcuid eile de do shannadh oibre ar an gcoigríoch suas le teorainn 5 bliana. (Más seirbhíseach poiblí tú, féach Cuid 7.)

Pointí le Tabhairt faoi Deara

  • I gcás ina bhfuil dhá Bhliain Chánach as a chéile nár íocadh nó nár cuireadh chun sochair aon ranníocaíocht iontu díreach roimh duit dul thar lear mar Oibrí Forbartha Deonach, íocfaidh Comhlámh ranníocaíochtaí Aicme A i dtaca leis an gcéad 26 seachtaine de do shannadh oibre agus bronnfar ‘Creidmheasanna OFD’ ort i dtaca leis an gcuid eile de do shannadh oibre suas le teorainn 5 bliana.
  • Ní mheasfar baill d’Oird Rialta a dtarraingíonn a gcuid oibre dualgais thréadacha ina nOibrithe Forbartha Deonacha chun críche na scéime seo.
 
Last modified:25/03/2015