Cúnamh Feirme - SW 27


Print page
 1. Céard is Cúnamh Feirme ann?
 2. Conas is féidir liom a bheith incháilithe do Chúnamh Feirme?
 3. Céard í an tástáil acmhainne?
 4. Céard a tharlóidh má oibríonn mo chéile, mo pháirtnéir nó mo chomhchónaitheoir?
 5. Cé mhéid is féidir a fháil?
 6. Conas a fhaightear an íocaíocht?
 7. Cén fhad a mhaireann an íocaíocht?
 8. An féidir an t-am a chaitear ag fáil Cúnamh Feirme a úsáid chun tacaíocht fostaíochta agus oideachais a fháil?
 9. An féidir liom ranníocaíochtaí ÁSPC a dhéanamh a fhad is atá Cúnamh Feirme á fháil agam?
 10. An féidir liom aon sochair bhreise a fháil?
 11. Conas agus cén uair ba cheart iarratas a dhéanamh?

Beidh tú incháilithe don íocaíocht seo:

 • más feirmeoir thú,
 • má tá tú idir 18 agus 66 bliain d'aois, agus
 • má shásaíonn tú tástáil acmhainne.
 • Cén duine a fhéachtar air mar fheirmeoir?

  Féachtar ort mar fheirmeoir don scéim seo, má dhéanann tú feirmeoireacht ar thalamh atá agat féin nó atá ar léas agat agus atá in úsáid agat ar mhaithe le saothrú*.

  Má dhéanann tú feirmeoireacht ar thalamh ar mhaithe le saothrú ainmhithe ach murar leatsa an talamh nó mura bhfuil sé ar léas agat, is féidir leat cáiliú go fóill mar fheirmeoir, fad is nach bhfuil an talamh mar chuid de ghabháltas níos mó.

  Caithfidh an talamh,le coimíneacht san áireamh (is é sin, talamh atá i gcomhúinéireacht agat le húinéirí talún eile), a bheith taobh istigh den Stát seo. Ní bhfaighidh tú Cúnamh Feirme má chuireann tú do chuid talún go léir amach ar léas nó ar cíos le duine éigin eile.

  *Is ionann saothrú agus obair a dhéanamh ar an talamh ar mhaithe le toradh a bhaint ón talamh.

  Last modified:13/02/2015
   

   Íoslódáilí