Obair le do chéile nó do pháirtnéir sibhialta: an tionchar a bhíonn aici ar do ranníocaíochtaí agus teidlíochtaí leasa shóisialaigh


Print page

 

Úsáideann an Roinn Coimirce Sóisialaí agus na Coimisinéirí Ioncaim na fachtóirí seo a leanas le cinneadh an bhfuil comhpháirtíocht ann go normalach:

  • tá comhaontú comhpháirtíochta scríofa ann (níl gá le comhaontú scríofa de réir an dlí, áfach);
  • scríobhann gach páirtí seiceanna ar chuntais an ghnólachta ina c(h)eart féin;
  • tá comhchuntas gnólachta ann;
  • tá sé soiléir dóibh siúd a bhíonn i mbun gnó leis an gchomhpáirtíocht, gurb ann don chomhpháirtíocht;
  • bíonn cuntais agus gníomhaíochtaí an ghnólachta in ainm na beirte chomhpháirtithe;
  • déanann gach comhpháirtí cion suntasach do reáchtáil na gnólachta;
  • tá an ghnólacht i gcomhúinéireacht ag an bpáirtíocht;
  • roinntear brabús agus caillteanais na comhpháirtíochta idir an bheirt chomhpháirtithe;
  • tá an chomhpháirtíocht le sonrú ar pháipéarachas an ghnólachta.

Ba cheart go mbeadh cuid de na critéir ghinearálta sin á gcomhlíonadh agat má tá tú ag maíomh go bhfuil tú i gcomhpháirtíocht le do chéile nó do pháirtnéir sibhialta. Mura bhfuil tú in ann é seo a dhéanamh, ní ghlacfar leis go bhfuil tú i gcomhpháirtíocht ghnó.

Last modified:19/08/2014
 

 Foirmeacha Iarratais