Conas a íoctar ranniochtaí saorálacha?


Print page


Tá cead agat ranníocaíochtaí saorálacha a íoc:

  • mar chnapshuim,
  • ina ngálaí atá comhaontaithe le Rannóg na Ranníocaíochtaí Saorálacha.

Má ghlactar leat sa scéim, is féidir leat do ranníocaíochtaí saorálacha a íoc trí sheic, trí dhréacht baincéara nó trí Bhuanordú.

Ní mór duit an íocaíocht iomlán i leith na bliana a íoc laistigh de 12 mhí i ndiaidh an dáta a gcuirtear bille chugat as na ranníocaíochtaí saorálacha.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie. ​​​

Last modified:03/04/2017