Conas a dhéantar íocaíochtaí deonacha?


Print page

Féadfaidh tú íocaíochtaí deonacha a dhéanamh ar dhá bhealach:

  • mar chnapshuim roimh dheireadh na bliana ranníocaíochta
  • mar thráthchuid gach trí nó sé mhí le linn na bliana ranníocaíochta.

Má ghlactar isteach sa scéim thú, féadfaidh tú do ranníocaíochtaí deonacha a íoc le seic, le dréacht baincéara nó le Buanordú.

Ní mór duit iomlán na ranníocaíochta don bhliain a íoc ar dháta nach déanaí ná cúig mhí tar éis dheireadh na bliana ina bhfuil an íocaíocht dlite. Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.

.

 
Last modified:07/05/2014