Obair le do chéile nó do pháirtnéir sibhialta: an tionchar a bhíonn aici ar do ranníocaíochtaí agus teidlíochtaí leasa shóisialaigh


Print page

  • Ar an gcéad dul síos, cláraigh leis an Oifig áitiúil de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim, trí fhoirm clárúcháin TR1 a chomhlánú.
  • Ar an dara dul síos, cinntigh go mbíonn tú 'ag íoc agus ag comhdú' - íoc cáin, ÁSPC agus Ranníocaíochtaí Sláinte agus comhdaigh do thuairisceán cáin ioncaim faoi 31 Deireadh Fómhair gach bliain - faoi chóras féinmheasúnaithe na gCoimisinéirí Ioncaim.

Cuimhnigh go bhféadfadh torthaí a bheith ar dhul i gcomhpháirtíocht le do chéile nó do pháirtnéir sibhialta, nó le duine ar bith eile, seachas na torthaí a bhainfeadh le cáin nó ÁSPC. Bíonn sé tábhachtach comhairle a fháil ó dhuine gairmiúil dlíthiúil agus ó dhuine gairmiúil cánach, sula ndéanann tú socruithe foirmiúla.

Last modified:19/08/2014
 

 Foirmeacha Iarratais