Conas is féidir liom Pas Saorthaistil a fháil?


Print page

 
  

Gheobhaidh tú Pas Saorthaistil go huathoibríoch ag 66 bliain d'aois, má fhaigheann tú pinsean ón Roinn seo agus má tá tú i do chónaí go buan sa Stát.

Má tá tú faoi bhun 66 bliain d'aois agus i do chónaí go buan sa Stát, eiseofar Pas Saorthaistil duit go huathoibríoch nuair a bhronnfar Pinsean Easláine, Pinsean na nDall, Liúntas Míchumais nó Liúntas Cúramóra ort.

I ngach cás eile, is gá duit iarratas a chur isteach ar Phas Saorthaistil trí fhoirm chlárúcháin FT 1 a chomhlánú. Is féidir leat foirm chlárúcháin a fháil:

Seol an fhoirm chomhlánaithe in éineacht le doiciméid riachtanacha ar bith chuig:

An Rannóg Saorthaistil
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach.

Íosghlao: 1890 500 000 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)

+353 71 915 7100 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht)

Tabhair faoi d'aire

D'fhéadfadh difríochtaí a bheith sna rátaí a ghearrtar ar úsáid a bhaint as uimhreacha 1890 (Íosghlao) agus é faoi réir na soláthraithe seirbhíse éagsúla.

Last modified:17/02/2015
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí