Conas a fhaightear an Liúntas Breosla?


Print page

Gheobhaidh tú Liúntas Breosla in éineacht le:

  • le haon íocaíocht a fhaigheann tú ón Roinn seo,


  • le haon íocaíocht slándála sóisialaí ó thír atá clúdaithe ag Rialacháin CE nó ag Comhaontú Déthaobhach Slándála Sóisialaí le hÉirinn (arb ann dá macasamhail d’íocaíocht in
    Éirinn).

Mura mar sin é, íocfar an Liúntas leat:

  • i d’oifig áitiúil an phoist trí chárta seirbhísí sóisialacha


  • trí íocaíocht dhíreach i do chuntas in institiúid airgeadais. Ní foláir nó gur cuntas reatha, taisce nó coigiltis é an cuntas seo.
​​​​​
Last modified:01/03/2017
 

 Foirmeacha Iarratais