Conas a íoctar an Liúntas Breosla?


Print page

Gheobhaidh tú Liúntas Breosla in éineacht le:

  • íocaíocht ar bith a fhaigheann tú ón Roinn seo nó ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte,

  • aon íocaíocht leasa shóisialaigh ó thír atá cuimsithe ag rialacháin an CE nó ag Comhaontú Déthaobhach Leasa Shóisialaigh in éineacht le hÉirinn.
     

Amach uaidh sin, íocfar thú:

  • ag d'oifig phoist áitiúil le cárta seirbhísí sóisialacha

  • trí íocaíocht dhíreach isteach i do chuntas in institiúid airgeadais. Is gá go mbeadh cuntas reatha, taisce nó coigiltis i gceist.
Last modified:16/05/2012