Conas a chomhlánóidh mé foirm iarratais an Deontais Cúram Faoisimh?


Print page

Sula líonfaidh tú isteach an fhoirm iarratais, caith beagán ama chun an chuid seo a léamh le do thoil.

Nuair a bhímid ag déileáil le hiarratas ar Dheontas Cúram Faoisimh, seans go mbeidh orainn measúná a dhéanamh ar chás beirte (an cúramóir agus an duine a dtugtar cúram dó/di).

Caithfimid scrúdú a dhéanamh ar chás leighis an duine a mbíonn cúram á chur ar fáil dó/di, le beartú an mbíonn cúram agus aire lánaimseartha de dhíth air/uirthi.

Is gá dúinn a bheith sásta chomh maith go mbíonn tusa, an cúramóir, ag soláthar cúram agus aire lánaimseartha agus go bhfuil tú in ann a leithéid a dhéanamh.

Ciallaíonn sé seo go gcaithfear go leor eolas mionsonraithe a lorg uait ar an bhfoirm iarratais.

Tá an fhoirm iarratais roinnte sna codanna seo a leanas:

Is gá duitse Codanna 1 agus 2 a chomhlánú.

Baineann Cuid 1 le do shonraí pearsanta.

Nóta ar cheist 18 - Má tá tú nó má bhí tú féinfhostaithe taobh amuigh den bhaile le 18 mí anuas, is gá an dearbhú faoi cheist 18 a chomhlánú agus is gá do do chuntasóir síniú agus stampa a chur air.

Nóta ar cheisteanna 19 agus 20 - Má d'oibrighú nó má fhreastail tú ar chúrsa oideachais nó oiliúna taobh amuigh den bhaile ar feadh 15 huaire nó níos lú in aghaidh na seachtaine, is gá an dearbhú i gceist 20 a chomhlánú, a shíniú agus stampa a bheith curtha air ag d'fhostóir nó ag an údarás oiliúna.

Baineann Cuid 2 le sonraí an duine a mbíonn tú ag soláthar cúraim dó/di.

Má thugann tú aire do bhreis is duine amháin, comhlánaigh foirm RCG 1(a) chomh maith agus ceangail den fhoirm iarratais í, le do thoil.

Is é Cuid 3 an seicliosta ar chóir duit féachaint air sula seolfaidh tú iarratas isteach.

Baineann Cuid 4 le deimhniú dochtúra don duine a soláthraítear cúram dó/di.

Is gá do Chuid A a bheith sínithe ag an duine a soláthraítear cúram dó/di. Murar féidir leis an duine a mbíonn an cúram á sholáthar dó/di an fhoirm seo a chomhlánú, ba cheart duit í a chomhlánú dó/di agus bíodh síniú finné agat uirthi chomh maith.

Is gá do Chuid B a bheith comhlánaithe ag dochtúir an duine a sholáthraíonn tú cúram dó/di.

 
 
Last modified:29/06/2011
 

 Foirmeacha Iarratais