Conas a bheidh mé i mo ranníocóir deonach?


Print page

 

Le bheith i do ranníocóir deonach, ní foláir duit:

  • 364 seachtain, ar a laghad, de ÁSPC a bheith íoctha agat i bhfostaíocht nó i bhféinfhostaíocht
    agus
  • iarratas a chur isteach taobh istigh de 12 mhí ó dheireadh na bliana ranníocaíochta* ina ndearna tú ranníocaíocht éigeantach árachais den uair dheireanach nó inar íocadh ranníocaíocht chreidiúnaithe leat
    agus
  • aontú ranníocaíochtaí deonacha a dhéanamh ó thosach na seachtaine ranníocaíochta a leanfaidh an tseachtain ina dtiocfaidh deireadh le do chumhdach árachais éigeantaigh.

 

Seo a leanas na ranníocaíochtaí is gá a bheith déanta chun cur isteach ar bheith i do ranníocóir deonach ar 6 Aibreán 2014 nó ina dhiaidh:

  • caithfidh go raibh 468 seachtain ÁSPC íoctha agat roimhe seo má d'athraigh tú i ranníocóir deonach ar nó tar éis 6 Aibreán 2014
  • caithfidh go raibh 520 seachtain ÁSPC íoctha agat roimhe seo má d'athraigh tú i ranníocóir deonach ar nó tar éis 6 Aibreán 2015.

Má dhéanann tú ranníocaíochtaí faoi Aicme J le haghaidh Sochar Díobhálacha Ceirde, ní féidir leat iad a úsáid chun na coinníollacha seo a chomhlíonadh. Féadfaidh tú ÁSPC a íoc faoi Aicme J agus ranníocaíochtaí deonacha a dhéanamh ag an am céanna áfach.

*Bliain Ranníocaíochta
Is ionann an bhliain ranníocaíochta agus an bhliain chánach ioncaim, is é sin ó Eanáir go Nollaig.

Last modified:07/05/2014