Conas a bhíonn duine ina ranníocóir deonach?


Print page

 ​

Ní foláir nó go mbíonn ranníocaíochtaí ÁSPC íoctha cheana agat ón bhfostaíocht nó ón bhféinfhostaíocht, mar a leanas:

 • Is gá 520 seachtain chun a bheith ligthe isteach ó dháta ar 6 Aibreán 2015 nó ina dhiaidh sin
  • Is gá 468 seachtain chun a bheith ligthe isteach idir 6 Aibreán 2014 agus 5 Aibreán 2015
  • Is gá 364 seachtain chun a bheith ligthe isteach idir 6 Aibreán 2013 agus 5 Aibreán 2014
  • Is gá 260 seachtain chun a bheith ligthe isteach roimh 6 Aibreán 2013
   agus
 • ní mór duit iarratas a dhéanamh laistigh de 60 mí ó dheireadh na bliana ranníocaíochta ba dhéanaí inar íoc tú árachas éigeantach nó inar dámhadh ranníocaíocht curtha chun sochair duit,
  agus
 • ní mór duit aontú ranníocaíochtaí saorálacha a íoc:
  • ó thús na seachtaine ranníocaíochta i ndiaidh na seachtaine ina n-éiríonn tú as ÁSPC éigeantach,
  • ó thús bliana ranníocaíochta ar bith a roghnaíonn tú laistigh den tréimhse ina mbíonn tú ligthe isteach mar ranníocóir saorálach.

​Má dhéanann tú ranníocaíochtaí fostaíochta ar Aicme J den ÁSPC, ní féidir iad a úsáid chun na coinníollacha seo a chomhlíonadh. Tá cead agat, áfach, ÁSPC ar Aicme J agus Ranníocaíochtaí Saorálacha a íoc san am céanna, má chomhlíonann tú na critéir iontrála.

Is ionann an bhliain ranníocaíochta agus an bhliain chánach ioncaim - ritheann sí ó mhí Eanáir go mí na Nollag, mar sin.

Last modified:03/04/2017