Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair - SW92


Print page


EU LOGO.jpgESF.jpg

 


Más mian leat dul le féinfhostaíocht faoin scéim seo, líon an fhoirm iarratais BTW 2 agus seol í chuig:

  • do Chuideachta Chomhpháirtíochta áitiúil (má chónaíonn tú i gceantar Comhpháirtíochta) le tarchur chuig Oifigeach Fiontraíochta na Comhpháirtíochta,

Scrúdóidh an oifig do thogra agus is féidir go bpléifear gnéithe áirithe den tionscadal leat. tosaigh an fhéinfhostaíocht go dtí go mbeidh cead i scríbhinn faighte agat ó do Chuideachta Chomhpháirtíochta nó ón Roinn seo.

Ní mór duit clárú mar dhuine féinfhostaithe leis na Coimisinéirí Ioncaim. Is féidir leat é seo a dhéanamh trí dhul i dteagmháil le d’Oifig Chánach áitiúil.

Má chríochnaíonn do chuid féinfhostaíochta nó má ghlacann tú le fostaíocht, ní mór duit é sin a insint dúinn láithreach.

Last modified:26/04/2017
 

 Foirmeacha Iarratais