Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair - SW92


Print page


EU LOGO.jpgESF.jpg


Más mian leat dul le féinfhostaíocht faoin scéim seo, líon an fhoirm iarratais BTW 2 agus seol í chuig:

  • do Chuideachta Forbartha Comhtháite Áitiúla (má chónaíonn tú i gceantar Comhpháirtíochta) le tarchur chuig an Oifigeach Fiontraíochta,

Scrúdóidh an oifig do thogra agus féadfaidh sí gnéithe áirithe den tionscadal a phlé leat. Ná tosaigh féinfhostaíocht go dtí go bhfaighidh tú faomhadh i scríbhinn ón gCuideachta Forbartha Comhtháite Áitiúla nó ón Roinn seo.

Ní mór duit clárú mar dhuine féinfhostaithe leis na Coimisinéirí Ioncaim. Is féidir leat é seo a dhéanamh trí dhul i dteagmháil le d’Oifig Chánach áitiúil.

Má chríochnaíonn do chuid féinfhostaíochta nó má ghlacann tú le fostaíocht, ní mór duit é sin a insint dúinn láithreach.

Last modified:09/02/2015
 

 Foirmeacha Iarratais