Cúram Leighis - SW34


Print page

Líon an fhoirm iarratais C1 (ar fáil i gcomhair íoslódála anseo) agus cuir í chuig:

An Rannóg um Chúram Leighis
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Áras Mhic Dhiarmada
Sráid an Stórais
Baile Átha Cliath 1

Íosghlao: 1890 928 400 (ó Phoblacht na hÉireann amháin), nó

+353 1 704 3000 (ó Thuaisceart na hÉireann nó ón gcoigríoch).

Ba chóir go bhfaighfí an fhoirm líonta sa Roinn seo laistigh de 6 seachtaine ó rinneadh do chóir leighis agus chaithfí admhálacha bunaidh a bheith i dteannta na foirme chun tacú le d’éileamh. Ní eiseofar íocaíocht i dtaca le héileamh de bhun admhálacha fótachóipeáilte.

Déan deimhin de go luafaidh tú d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí ar admhálacha ar bith a chuirfidh tú isteach leis an bhfoirm iarratais C1

Last modified:04/04/2016
 

 Íoslódáilí