Oifig na nAchomharc Leasa Shóisialaigh - SW56


Print page

 

Is féidir leat achomharc a dhéanamh laistigh de 21 lá ó fuarthas an cinneadh. Is faoi rogha Phríomh-Oifigeach na nAchomharc atá sé an tréimhse seo a shíneadh i ndálaí teoranta áirithe.

Is féidir leat achomharc a dhéanamh trí fhoirm (ar a dtugtar Foirm SWAO 1) a líonadh, atá ar fáil ó d’Oifig Intreo áitiúil, nó trí fhoirm SWAO 1 a íoslódáil ón limistéar ‘D’Achomharc’ ar láithreán gréasáin Oifig na nAchomharc www.socialwelfareappeals.ie.

Mar mhalairt air sin, tá cead agat forais d’achomhairc a mhíniú i litir nó i ríomhphost chuig swappeals@welfare.ie Is é an rud tábhachtach ná do chás a mhíniú go hiomlán.

Tá cead agat d’achomharc a chur go díreach chuig Príomh-Oifigeach na nAchomharc ag an seoladh thíos nó trí d’Oifig Intreo áitiúil.

Príomh-Oifigeach na nAchomharc
Oifig na nAchomharc Leasa Shóisialaigh
Teach D’Olier
Sráid D’Olier
Baile Átha Cliath 2

Is cóir duit d’ainm, do sheoladh agus d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (PSP) a lua i d’achomharc agus na nithe seo a leanas a chur faoi iamh leis:

• cóip den chinneadh a bhfuil achomharc á dhéanamh agat ina aghaidh,
• ráiteas ar na fáthanna a bhfuil tú míshásta le cinneadh na Roinne, agus
• aon fhianaise ábhartha a mheasann tú a fhéadfaidh tacú le d’achomharc.

Tábhachtach: Más mian leat teacht ar aon eolas nó ar chóip d’aon cháipéis a d’úsáid an Roinn chun an cinneadh a dhéanamh, is cóir duit teagmháil le limistéar cuí scéime na Roinne Coimirce Sóisialaí agus a chur in iúl dóibh go bhfuil gá agat leis an eolas chun achomharc a dhéanamh.

​ ​​​​

Last modified:16/09/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

  Íoslódáilí