Pacáiste Sochar Teaghlaigh - SW 107


Print page

Liúntas Leictreachais

An chaoi a n-íoctar é

Má cháilíonn tú le haghaidh Liúntas Leictreachais, íocfar é mar chreidmheas ar do bhille leictreachais nó ar an gcéad Mháirt i ngach aon mhí le cuntas in institiúid airgeadais ainmnithe nó in oifig phoist ainmnithe, agus é faoi réir do sholáthraí.

 

Tabhair do d'aire
Má bhíonn tú á íoc trí oifig phoist le cárta seirbhísí sóisialacha, tá 91 lá agat (13 seachtaine) chun d'íocaíocht a bhailiú.

Má tá cárta seirbhísí sóisialacha uait, déan teagmháil le Rannóg na Sochar Teaghlaigh, le do thoil, trí Íosghlao 1890 500 000.

An méid a chuimsíonn sé

Is creidmheas airgid thirim €35 in aghaidh na míosa é an Liúntas Leictreachais.

Níl cead agat an liúntas a fháil ach sa chás go bhfuil an cuntas leictreachais cláraithe i d'ainm féin. Mura bhfuil d'ainm ar an mbille, ba chóir duit iarraidh ar an soláthraí leictreachais d'ainm a chur san áireamh ar an mbille.

Má tá cónaí ort in árasán nó i gcóiríocht cosúil leis agus mura bhfuil cuntas leictreachais cláraithe agat i d'ainm féin, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le do sholáthraí chun go gcuirfear d'ainm san áireamh ar an mbille i dteannta shealbhóir cláraithe an chuntais.

Beidh ort íocaíocht a dhéanamh le do sholáthraí ar an ngnáthshlí as leictreachas ar bith a úsáideann tú de bhreis ar an méid atá cuimsithe ag an liúntas.

Liúntas Gáis Nádúrtha

An chaoi a n-íoctar é

Má cháilíonn tú le haghaidh Liúntas Gáis Nádúrtha, íocfar é mar chreidmheas ar do bhille gáis, nó ar an gcéad Mháirt i ngach aon mhí, le cuntas in institiúid airgeadais ainmnithe nó in oifig phoist ainmnithe, agus é de réir do sholáthraí.

An méid a chuimsíonn sé

Is creidmheas airgid thirim €35 in aghaidh na míosa é an Liúntas Gáis.

Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Nótaí

  1. Ní ceadmhach an Liúntas Gáis Nádúrtha a íoc le níos mó ná aon seoladh amháin ná ag an am céanna leis an Liúntas Leictreachais.
  2. Ní chuimsíonn an Liúntas Gáis Nádúrtha costas suiteála soláthair an gháis nádúrtha i d'áit chónaithe.
  3. Tá cead agat an liúntas a fháil san aon chás go bhfuil d'ainm féin ar an gcuntas gáis. Mura bhfuil d'ainm luaite ar an mbille, ba chóir duit iarraidh ar do sholáthraí gáis d'ainm a chur san áireamh ar an mbille.

Liúntas Leictreachais Airgid Thirim

D'fhéadfá cáiliú le haghaidh Liúntas Leictreachais Airgid Thirim má tá cónaí ort i gcóiríocht fhéinchuimsitheach (árasán) agus:

  • má tá do mhéadar sliotáin leictreachais féin agat,
  • má tá roinnt méadar ar leith ag oibriú ó mhéadar amháin agus gur tiarna talún é an tomhaltóir cláraithe leictreachais ag do sheoladh,
  • mura bhfuil méadair ar leith ann, ach gur tiarna talún é an tomhaltóir cláraithe gáis nó leictreachais ag do sheoladh.

Tabhair do d'aire
Ní ceadmhach an Liúntas Leictreachais Airgid Thirim a íoc le breis is seoladh amháin (ná ní ceadmhach é a íoc ag an am céanna leis an Liúntas Gáis nó Leictreachais).

An chaoi a n-íoctar é

Íoctar an liúntas míosúil €35 ar an gcéad Mháirt de gach mí isteach i gcuntas in institiúid airgeadais nó oifig phoist ainmnithe. Ní mór duit sonraí i dtaobh an mhodha íocaíochta is fearr leat a chur ar fáil ar an bhfoirm iarratais.

Tabhair do d'aire
Má bhíonn tú á íoc trí oifig phoist le cárta seirbhísí sóisialacha, tá 91 lá agat (13 seachtaine) chun d'íocaíocht a bhailiú.

Má tá cárta seirbhísí sóisialacha uait, déan teagmháil le Rannóg na Sochar Teaghlaigh, le do thoil, trí Íosghlao 1890 500 000.

Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Liúntas Gáis Airgid Thirim

An rud atá ann

Mura bhfuil d'áit chónaithe ceangailte de sholáthar gáis nádúrtha, ach má chomhlíonann tú coinníollacha na scéime ar gach bealach eile, d'fhéadfá cáiliú le haghaidh Liúntas Gáis Airgid Thirim. Anuas air sin, má úsáideann tú soláthraí eile seachas Bord Gáis nó Flogas chun gás nádúrtha a fháil, d'fhéadfá a bheith cáilithe chomh maith le haghaidh liúntas gáis airgid thirim.

An chaoi a n-íoctar é

Íoctar an liúntas míosúil €35 ar an gcéad Mháirt de gach mí isteach i gcuntas in institiúid airgeadais nó oifig phoist ainmnithe. Ní mór duit sonraí i dtaobh an mhodha íocaíochta is fearr leat a chur ar fáil ar an bhfoirm iarratais.

Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:20/10/2014
 

 Foirmeacha Iarratais