Obair le do chéile nó do pháirtnéir sibhialta: an tionchar a bhíonn aici ar do ranníocaíochtaí agus teidlíochtaí leasa shóisialaigh


Print page

ÁSPC
Má roinneann tú féin agus do chéile/do pháirtnéir sibhialta an brabús ó bhur ngnólacht, íocfaidh sibh beirt ÁSPC Aicme S mar ranníocóirí féinfhostaithe, a fhad is go bhfuil ioncam agaibh ar luach €5,000 nó níos mó an duine, in aghaidh na bliana ó gach foinse.

Cáin
Ar an gcéad dul síos, ba cheart go mbeadh an chomhpháirtíocht arna haithint ag na Coimisinéirí Ioncaim agus cláraithe le haghaidh na gcánacha bainteacha go léir (féach ar leathanach 9). Nuair a bhíonn tú ag obair le do chéile nó do pháirtnéir sibhialta i gcomhpháirtíocht ghnó, is gá tuairisceáin chánach a dhéanamh faoi chóras féinmheasúnaithe na gCoimisinéirí Ioncaim (do dhaoine féinfhostaithe). Is gá go mbeadh ioncam comhpháirtíochta na beirte á léiriú sna tuairisceáin chánach seo, ionas gur féidir ranníocaíochtaí ÁSPC a ríomh go cruinn.

Last modified:19/08/2014
 

 Foirmeacha Iarratais