Obair le do chéile nó do pháirtnéir sibhialta: an tionchar a bhíonn aici ar do ranníocaíochtaí agus teidlíochtaí leasa shóisialaigh


Print page

Déantar cur síos sa tábla thíos agus ar leathanach 6, ar na foirmeacha difriúla fostaíochta agus ar an gcaoi a mbíonn tionchar acu ar do chlúdach le haghaidh sochair agus pinsin leasa shóisialaigh.

Socrú fostaíochta Clúdach leasa shóisialaigh
mar gheall ar an socrú
1.
Is trádálaí aonair é/í do chéile nó do pháirtnéir sibhialta agus tá tú fostaithe aige/aici Ní hann dó
2.
Bíonn tú ag cabhrú le do chéile nó do pháirtnéir sibhialta féinfhostaithe, ach ní comhpháirtí sa ghnólacht thú Beidh tú cludaithe faoi ÁSPC Aicme S.
3.
Bíonn tú ag obair mar fhostaí do chomhpháirtíocht ina bhfuil do chéile nó do pháirtnéir sibhialta mar chomhpháirtí Beidh tú clúdaithe faoi ÁSPC Aicme A.
Is é an fáth atá leis seo ná go bhfuil do chaidreamh fostaíochta leis an gcomhpháirtíocht mar ghnólacht, agus ní le do chéile ná do pháirtnéir sibhialta.
4.
Cuireann tú seirbhís ar fáil mar dhuine féinfhostaithe do chomhpháirtíocht ina bhfuil do chéile nó do pháirtnéir sibhialta mar chomhpháirtí Beidh tú clúdaithe faoi ÁSPC Aicme S.
Is é an fáth atá leis seo ná go bhfuil do chaidreamh leis an gcomhpháirtíocht mar ghnólacht, agus ní le do chéile ná do pháirtnéir sibhialta.
5.
Bíonn tú ag obair mar fhostaí do chuideachta theoranta ina bhfuil do chéile nó do pháirtnéir sibhialta mar scairshealbhóir Beidh tú clúdaithe faoi ÁSPC Aicme A.
Is é an fáth atá leis seo ná go bhfuil do chaidreamh fostaíochta leis an gcuideachta teoranta, agus ní le do chéile ná do pháirtnéir sibhialta.
6.
Cuireann tú seirbhís ar fáil mar dhuine féinfhostaithe do chomhlacht teoranta ina bhfuil do chéile nó do pháirtnéir sibhialta mar scairshealbhóir Beidh tú clúdaithe faoi ÁSPC Aicme S.
Is é an fáth atá leis seo ná go bhfuil do chaidreamh leis an gcuideachta teoranta mar ghnólacht, agus ní le do chéile ná do pháirtnéir sibhialta.

 

Tabhair do d'aire
Má tá do shocrú oibre i gCatagóir 1 nó 2 (ar leathanach 5), d'fhéadfá a bheith cáilithe chun Ranníocaíochtaí Deonacha a íoc, chun tú a chumhdach le haghaidh pinsin. Má tá tuilleadh eolais uait, féach ar SW 8 ag www.welfare.ie.

Má tá tuilleadh eolais uait ar inárachaitheacht céilí nó páirtnéirí sibhialta, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:18/08/2014
 

 Foirmeacha Iarratais