Conas a dhéantar measúnú sláinte orm?


Print page
Inneachar an leathanaigh

Ceanglaítear ort sonraí de d’oideachas, de do stair oibre agus den chaoi a dtéann do riocht sláinte i bhfeidhm ar na gníomhaíochtaí ar do ghnáthlá. Ina theannta sin, ceanglaítear ort a chur faoi deara go líonfaidh do dhochtúir féin tuairisc leighis, ar cuid í den fhoirm iarratais, faoi do riocht sláinte. Déanann duine de Mheasúnóirí Leighis na Roinne athbhreithniú ar na tuairiscí seo. Is dochtúir cáilithe an Measúnóir Leighis. Scrúdóidh oifigeach breithiúnachta na cáipéisí go léir a chuirfear ar fáil chun tacú le d’éileamh agus déanfaidh sé/sí cinneadh ar d’intofacht don scéim ó thaobh an leighis de. Is ceadmhach duit fianaise bhreise leighis amhail tuairiscí ó lianna comhairleacha, torthaí imscrúduithe, agus aon eolas ábhartha eile a chur isteach le d’iarratas.

Mionathraíodh an uair dheireanach: 13/04/2015

Last modified:03/05/2019
 

 Íoslódáilí