Conas a dhéantar measúnú sláinte orm?


Print page

  

 

Ceanglaítear ort sonraí a thabhairt de d’oideachas, de do stair oibre agus den chaoi a dtéann do riocht sláinte i bhfeidhm ar ghníomhaíochtaí do ghnáthlae. Thairis sin, ceanglaítear ort é a shocrú go líonfaidh do dhochtúir féin tuairisc mhíochaine, rud atá mar chuid den fhoirm iarratais, ar do riocht sláinte.

Déanann duine de Mheasúnóirí Míochaine na Roinne athbhreithniú ar na tuairiscí seo. Is dochtúir cláraithe é an Measúnóir Míochaine. Scrúdóidh oifigeach breithiúnachta na cáipéisí go léir a chuirfear ar fáil chun tacú le d’éileamh agus déanfaidh sé/sí cinneadh ar d’intofacht don scéim ó thaobh na sláinte de. Is ceadmhach duit fianaise bhreise ar do shláinte, amhail tuairiscí ó lianna comhairleacha, torthaí imscrúduithe, agus aon eolas ábhartha eile a chur isteach le d’iarratas.

Last modified:12/04/2011
 

 Íoslódáilí