Conas teacht ar d'Uimh. PSP


Print page

Rann�ga na mBileog

Cl�itear Uimhreacha PSP ar na doicim�id seo a leanas:

  • Litir F�gra
  • C�rta Seirbh�s� Poibl�
  • C�rta Seirbh�s� S�isialacha
  • C�rta �oca�ochta um Dhruga�
  • P60
  • P45
  • Meas�n� C�nach
  • F�gra �MAT faoi Chreidmheasanna C�nach
  • C�rta �oca�ochta Sealadach.

Beidh Uimhreacha PSP chomh maith sa chuid is m� comhfhreagrais a bh�onn � eisi�int ag na Coimisin�ir� Ioncaim n� Oifig� Leasa Sh�isialaigh. M� t� aon cheann de na doicim�id seo agat, is f�idir leat d'Uimh. PSP a aimsi� orthu.

Mura bhfuil, n� g� ach cuairt a thabhairt ar d'Oifig �iti�il Leasa Sh�isialaigh agus aimseoidh siadsan d'uimhir duit.

Last modified:12/06/2012
 

 Foirmeacha Iarratais