Cé mhéid a íoctar liom?


Print page

Caithfidh d’fhostóir pá a thabhairt duit as an chéad 21 lá féilire den tsaoire Sláinte agus Sábháilteachta. Cáileoidh tú i gcomhair Sochar Sláinte agus Sábháilteachta ón Roinn seo ansin má chomhlíonann tú coinníollacha ar fad na scéime.

San áireamh i d’íocaíocht tá ráta pearsanta duit féin mar aon le méideanna breise do dhuine fásta cáilithe nó do leanaí cáilithe ar bith (sonraí ar rannán 6).

Braitheann an ráta seachtainiúil den Sochar Sláinte agus Sábháilteachta a íocfar leat ar mhéid do thuilleamh sa bhliain chánach ábhartha.

Chun go gcáileofá i gcomhair an ghnáthráta caithfidh €300.00 in aghaidh na seachtaine ar a laghad a bheith tuillte agat ar an meán sa bhliain chánach ábhartha. Tá rátaí laghdaithe iníoctha áfach, má thuill tú níos lú ná €300.00 in aghaidh na seachtaine.

Rátaí laghdaithe

Féadfaidh tú leath an ráta phearsanta den Sochar Sláinte agus Sábháilteachta a fháil má tá ceann de na híocaíochtaí seo á fháil agat:

  • Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora
  • Pinsean Ranníocach Baintrí/Baintreach Fir
  • Pinsean Neamhranníocach Baintrí/Baintreach Fir
  • Sochar nó Liúntas Banchéile Tréigthe
  • Liúntas Banchéile Príosúnaigh.

Má tá ráta laghdaithe pinsin, sochair nó liúntais á fháil agat, d’fhéadfadh go bhfaighfeá níos mó ná leath an ráta phearsanta den Sochar Sláinte agus Sábháilteachta.

Nóta
Ní ghearrtar aon cháin ioncaim ar Shochar Sláinte agus Sábháilteachta.

Last modified:14/11/2012