Postroinnt - SW105


Print page

 

Déantar an chuid is mó d’fhostaithe a thaifeadadh faoi Aicme A den ÁSPC de réir an mhéid airgid a thuilltear in aghaidh na seachtaine nó in aghaidh na míosa. Is mar seo a leanas a fheidhmítear Aicme A in aon tseachtain sa bhliain 2018 ina dtuilltear €38 nó os a chionn sin::

Tuilleamh seachtainiúil

Tuilleamh míosúil

Fo-aicme

€38 - €352

€165 - €1,525

A0

€352.01 - €356

€1,525.01 - €1,629

AX

€356.01 - €424

€1,629.01 - €1,837

AL

Níos mó ná €424

Níos mó ná €1,837

A1

 

Tabhair faoi deara: Baineann sé seo le gach seachtain ranníocaíochta a oibrítear, fiú má íoctar do thuarastal leat uair sa choicís nó uair sa mhí.

Last modified:24/04/2018
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí