N�l an leathanach seo ar f�il as Gaeilge f�s


Print page

Déantar an chuid is mó d’fhostaithe a thaifeadadh faoi Aicme A den ÁSPC de réir an mhéid airgid a thuilltear in aghaidh na seachtaine nó in aghaidh na míosa. Feidhmítear Aicme A mar seo a leanas in aon tseachtain sa bhliain 2014 ina dtuilltear €38 nó os a chionn sin:

Tuilleamh seachtainiúil

Tuilleamh míosúil

Fo-aicme

€38 - €352

€165 - €1,525

A0

€352.01 - €356

€1,525.01 - €1,543

AX

€356.01 - €500

€1,543.01 - €2,167

AL

More than €500

More than €2,167

A1

 

Tabhair faoi deara: Baineann se seo le seachtain ranníocaíochta a oibrítear, agus ní le conas a íoctar thú.

Last modified:23/07/2015
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí