Scéim um Chúramaí Baile - SW 1


Print page
 

Chun críocha na Scéime um Chúramaí Baile (a tugadh isteach ón 6 Aibreán 1994), is é is cúramaí baile ann ná fear nó bean a chuireann cúram lánaimseartha ar fáil do leanbh atá faoi bhun 12 bhliain d’aois nó do dhuine breoite nó do dhuine faoi mhíchumas atá 12 bhliain d’aois nó níos sine.

Last modified:25/04/2018