Bia Folláin do Chách


Print page

Is tionscnamh ilghníomhaireachta uile-Éireann é Bia Fholláin do Chách (HFfA) ina ndéantar bochtaineacht bhia a chomhrac trí rochtain, infhaighteacht agus inacmhainneacht bia fholláin a chur chun cinn i measc grúpaí ar ioncam íseal. Is iad príomh-ghníomhaíochtaí an tionscnaimh HffA ná tacaíocht a thabhairt do thionscnaimh bhia i scoileanna agus i bpobail, dea-chleachtas agus comhfhoghlaim a chur chun cinn agus comhairle agus taighde beartais a sholáthar.

Tugann an Roinne Coimirce Sóisialaí, tríd a Rannán um Chuimsiú Sóisialta (SID), tacaíocht do HFfA chun pleananna forbartha a chur i bhfeidhm atá in ann luach a chur le hinfheistíocht reatha an Rialtais i gClár Béilí na Scoileanna m.sh. clubanna bricfeasta agus tionscnaimh bhia pobalbhunaithe le haghaidh grúpaí ar ioncam íseal.

Tá sraith treoracha dea-chleachtais foilsithe ag an HffA chun tionscnaimh bhia a fhorbairt; an Treoir Dea-Chleachtais le haghaidh Tionscnamh Bia Scoile (the Good Practice Guide for School Food Initiatives)(2009), an Treoir Dea-Chleachtais le haghaidh Tionscnamh Bia Pobail (the Good Practice Guide for Community Food Initiatives) (2010) agus an Treoir Dea-Chleachtais le haghaidh Clubanna Bricfeasta (Good Practice Guide for Breakfast Clubs) (2012).

Last modified:21/01/2013