Sochar Sláinte agus Sábháilteachta - SW 21


Print page

Íocaíocht sheachtainiúil is ea Sochar Sláinte agus Sábháilteachta a íoctar le mná dár deonaíodh saoire shláinte agus sábháilteachta faoin Acht um Chosaint Mháithreachais, 1994.

Tugann d'fhostóir saoire sláinte agus sábháilteachta duit mura féidir leis nó léi an baol do do shláinte nó do shábháilteacht a chosc le linn duit a bheith ag iompar clainne nó a bheith ag tabhairt cíche, nó mura féidir 'dualgais gan bhaol' a thabhairt duit.

Last modified:14/11/2012