Aisíocaíochtaí den Ranníocaíocht Sláinte - Leideanna Cabhracha


Print page

 

1. An bhfuil aisíocaíocht den Ranníocaíocht Sláinte ag dul dom?

(a) Má thuill tú os cionn €26,000 in 2010 bhí ort an Ranníocaíocht Sláinte a íoc, agus níl aon aisíocaíocht ag dul duit.

Má thuill tú faoi bhun €26,000 agus más amhlaidh nár thuill tú os cionn €500 in aon seachtain amháin ní raibh ort an Ranníocaíocht Sláinte a íoc agus ní bheidh aisíocaíocht ag dul duit.

D'fhéadfadh aisíocaíocht a bheith ag dul duit má thuill tú faoi bhun €26,000 in 2010 agus más amhlaidh gur thuill tú os cionn €500 in aon seachtain amháin sa bhliain sin.

(b) In 2010, fostaithe a raibh Cárta Leighis acu; a bhí ag fáil Pinsin Baintrí/Baintrí Fir Leasa Shóisialaigh; Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora; Sochar Ban Chéile Thréigthe, nó pinsin nó íocaíochtaí áirithe AE, ní raibh orthu an ghné Sláinte den ranníocaíocht ÁSPC a íoc (i.e. ní raibh orthu ach an fho-aicme den ranníocaíocht a íoc - A2, B2, C2, etc.).

Is féidir go mbeadh aisíocaíocht den Ranníocaíocht Sláinte ag dul duit, má d'íoc tú an ranníocaíocht iomlán in 2010.

 

2. Conas a chuirim isteach ar an aisíocaíocht?

Má shásaíonn tú na coinníollacha tuillimh thíos ba cheart duit scríobh chuig an seoladh seo a leanas agus d'ainm, do sheoladh, d'Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí agus do dháta breithe a thabhairt.

An Roinn Coimirce Sóisialaí
Aisíocaíochtaí ÁSPC,
Teach Oisín,
Sráid an Phiarsaigh,
Baile Átha Cliath 2.

Teileafón: (01) 673 2586

 

3. An bhfuil dáta deireanach i bhfeidhm don aisíocaíocht?

Ní mór duit an aisíocaíocht a lorg laistigh de cheithre bliana den 31 Nollaig den bhliain inar íoc tú an ranníocaíocht. Mar shampla, ní mór duit cur isteach ar aisíocaíocht ar Ranníocaíocht Sláinte a d'íoc tú sa bhliain 2010 faoin 31ú Eanáir 2014 agus mar sin de. Bheadh aon íocaíocht a rinneadh roimh an 1 Eanáir 2010 lasmuigh den tréimhse éilimh.

 

4. An mó a bheidh ag dul dom?

Braithfidh an méid a bheidh ag dul duit ar an méid Ranníocaíochta Sláinte a d'íoc tú. Mar shampla más amhlaidh nár íoc tú Ranníocaíocht Sláinte ach in aon seachtain amháin, d'fhéadfadh €20 a bheith ag dul duit.

 

5. An mbeidh aisíocaíocht ag dul dom i mblianta amach anseo?

Cuireadh an Ranníocaíocht Sláinte ar áireamh sa Mhuirear Sóisialta Uilíoch (MSU) le héifeacht ón 1 Eanáir 2011 agus mar sin ní bheidh aon aisíocaíocht uirthi i gceist tar éis an dáta sin.

 

6. Conas a tharla sé seo?

As bhaineadh an t-airgead i gceart ar an gcéad dul síos. Bhí ort an Ranníocaíocht Sláinte a íoc má thuill tú os cionn €500 i seachtain ar bith. Ach más amhlaidh gur thuill tú faoi bhun €26,000 sa bhliain iomlán (tuilleamh comhlán) is féidir leat aisíocaíocht a éileamh i gcás aon Ranníocaíocht Sláinte a d'íoc tú i seachtain nó seachtainí inar íoc tú os cionn €500.

Nóta: bhí an t-eolas seo ar fad, nach mór, ar fáil ar 'www.welfare.ie' ó Shamhain 2011.

An Roinn Coimirce Sóisialaí
Aibreán 2013

Last modified:17/01/2014
 

 Related Topics

 
 

 Application Forms

 
 

 Downloads

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img