Ranníocaíochtaí Deonacha


Print page

Má dhéanann tú ranníocaíochtaí deonacha, bíonn tú fós faoi árachas tar éis duit imeacht ón gcóras éigeantach ÁSPC. Féadfaidh tú ranníocaíochtaí deonacha a dhéanamh sa chás go gcomhlíonann tú na coinníollacha seo a leanas:

  • níl tú faoi chumhdach scéim ÁSPC ar bhonn éigeantach in Éirinn a thuilleadh,
  • níl tú faoi chumhdach scéim ÁSPC a thuilleadh, ar bhonn éigeantach ná deonach, i dtír ar bith eile de chuid an AE,
  • tá tú faoi bhun 66 bliain d'aois,
  • comhlíonann tú na coinníollacha cáilithe.

 

Nota: Níl ranníocaíochtaí deonacha éigeantach; féadfar a roghnú cé acu an íocfar iad nó nach n-íocfar. Níl siad in-aisíoctha ach amháin sa chás gur íocadh tar éis an dáta dhlite iad nó gur íocadh ÁSPC éigeantach freisin sa bhliain chéanna. Ní mór aisíocaíochtaí a éileamh faoi cheann ceithre bliana ar a mhéad.

Last modified:06/05/2014