Ranníocaíochtaí Deonacha


Print page

Ligeann ranníocaíochtaí saorálacha duit a bheith árachaithe nuair a fhágann tú an córas éigeantach ÁSPC. Féadfaidh tú ranníocaíochtaí saorálacha a íoc, ar chuntar go gcomhlíonfaidh tú coinníollacha áirithe:

  • mura bhfuil tú faoi chumhdach scéime ÁSPC ar bhonn éigeantach in Éirinn a thuilleadh,
  • mura bhfuil tú faoi chumhdach scéime ÁSPC ar bhonn éigeantach nó saorálach in aon tír eile den Aontas Eorpach a thuilleadh,
  • má tá tú faoi bhun 66 bliana d’aois,
  • má chomhlíonann tú coinníollacha cáiliúcháin.

Tabhair faoi deara
Níl ranníocaíochtaí saorálacha éigeantach, tá sé de rogha ag duine iad a íoc nó gan iad a íoc. Ní féidir iad a aisíoc ach amháin mar a n-íoctar i ndiaidh an dáta dhlite iad nó mar ar íocadh ÁSPC éigeantach sa bhliain chéanna freisin. Ní foláir aisíocaí a éileamh laistigh de theorainn cheithre bliana.

 

Last modified:28/03/2017