Céard é Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC)?


Print page

 

Tugann an córas Árachais Shóisialaigh cumhdach le haghaidh réimse leathan íocaíochtaí leasa shóisialaigh do lucht oibre agus a gcuid cleithiúnaithe. Is é an príomhfhoinse maoinithe don chóras na ranníocaíochtaí Árachais Shóisialaigh Pá-Choibhneasa (ÁSPC), a bhailítear den chuid is mó tríd an gcóras cánach ioncaim.

Roinntear ÁSPC in aicmí éagsúla. Is de réir na haicme ÁSPC a íocann tú a chinntear na híocaíochtaí leasa shóisialaigh a fhéadfá a bheith cáilithe umpu.

Féadfaidh sé a bheith deacair uaireanta a dhéanamh amach cén aicme ÁSPC ba chóir duit a íoc nó, fiú, ar cóir duit ÁSPC a íoc ar chor ar bith.

Tugann an leabhrán seo eolas ginearálta ar na haicmí éagsúla ranníocaíochtaí agus ar chonas a dhéanann an Roinn cinntí faoi inárachaitheacht fostaíochta.

Last modified:22/09/2014
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí