Íochtaíocht Caomhnóra (Rannaíocht)


Print page


 

Is féidir le duine a thugann aire do dhílleachta na híocaíochtaí seo a leanas a fháil:

  • Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach), agus í bunaithe ar ranníocaíochtaí ÁSPC thuismitheoirí nó leas-tuismitheoirí an dílleachta.  • Íocaíocht Caomhnóra (Neamh-ranníocach), atá bunaithe ar thástáil acmhainne an dílleachta.

 

Tabhair faoi deara
Tá pinsean caomhnóra ar leith ar fáil faoin Scéim um Shochair Dhíobhálacha Ceirde. Tá an pinsean seo ann do dhílleachtaí a bhfuair a dtuismitheoir, a leas-tuismitheoir nó duine eile a thug aire dóibh bás, mar thoradh ar thimpiste nó ar ghalar oibre. Má theastaíonn uait tuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar 'www.welfare.ie'.

 
 
 
Last modified:30/07/2014