Éirí as obair mar gheall ar dhrochshláinte


Print page

Baineann an scéim seo le seirbhísigh phoiblí a íocann ÁSPC in Aicme B, C nó D agus ar gá dóibh éirí as obair mar gheall ar dhrochshláinte. Déanann ranníocaíochtaí a íoctar nó a chreidiúnaítear sna haicmí seo soláthar le haghaidh:

  • Pinsean Ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh,
  • Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach).
Last modified:25/07/2014
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img