Obair a thabhairt suas de dheasca easláinte - SW 20


Print page

 

 

 

Tá feidhm ag an scéim seo maidir le fostaithe sa tseirbhís phoiblí a íocann ÁSPC ar Aicme B, C nó D agus a bhfuil orthu a gcuid oibre a thabhairt suas de dheasca easláinte.

Déanann ranníocaíochtaí arna n-íoc nó arna gcur chun sochair ar na haicmí seo soláthar do Phinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach).

Last modified:24/07/2015