• GRO
Flexslider - GRO
 

 Oifig An Ard-Chláraitheora

 
Cad atá riachtanach duit a dhéanamh nuair a bheirtear leanbh
Cad atá riachtanach uait a dhéanamh nuair a fhaigheann duine bás
Eolas ar chlárú póstaí
Eolas ar chlárú Páirtnéireachtaí Sibhialta
Conas iarratas a dhéanamh ar iontráil/dheimhniú iontrála sa Chlár Aitheantais Inscne
Eolas ar chlárú marbh-bhreith
Cé hé sinne, Na rudaí a dhéanaimid
Eolas Teagmhála don Phríomh-Oifig Chlárúcháin
Eolas Taighde
Conas Iarratais ar theastais a dhéanamh ar líne
 

 Beartas Sonraí

 

Déanann an tSeirbhís um Chlárú Sibhialta córas clárúcháin sibhialta na hÉireann a riaradh. Is gá do dhuine de réir dlí sonraí pearsanta a sholáthar chun eachtra saoil (breith, marbh-bhreith, bás nó pósadh) a chlárú agus féadfar sonraí pearsanta a mhalartú le comhlachtraí poiblí agus le húdaráis phoiblí eile má fhoráiltear le dlí. Is gá do dhuine sonraí pearsanta a sholáthar do na cláir shibhialta agus iarratas á dhéanamh ar dheimhnithe maidir le teagmhais bheatha agus iarratas á dhéanamh ar chuardach a dhéanamh sna treoirleabhair. Is féidir teacht ar bheartas sonraí na Seirbhíse um Chlárú Sibhialta ar www.groireland.ie nó is féidir cóip chrua a fháil ar iarraidh.