Aitheantais Inscne


Print page

Foráiltear san Acht um Inscne a Aithint, 2015 gur féidir le duine iarratas a dhéanamh ar Dheimhniú Aitheantais Inscne ar an Roinn Coimirce Sóisialaí go n-aithníonn an Stát a rogha inscne. Féadtar súil a chaitheamh ar fhoirm iarratais na Roinne Coimirce Sóisialaí ar Dheimhniú Aitheantais Inscne anseo.

Féadfaidh duine ar cláraíodh a mbreith i gclár na mbreitheanna atá á choimeád faoi alt 13 den Acht um Chlárú Sibhialta, 2004 nó a gcláraítear a n-uchtáil i gClár na Leanaí Uchtaithe a choimeádtar faoi alt 84 den Acht Uchtála, 2010 ar eisíodh Deimhniú Aitheantais Inscne dóibh ón Roinn Coimirce Sóisialaí iarratas a dhéanamh i scríbhinn ar Oifig an Ard-Chláraitheora ina n-iarrtar go n-iontráiltear critéir riachtanacha, a bhaineann le haithint a n-inscne, sa Chlár Aitheantais Inscne. Foirm iarratais ar iontráil sa Chlár Aitheantais Inscne.

Ní fhéadfaidh duine iarratas a dhéanamh ar chóip d’iontráil breithe nó uchtála sa Chlár Aitheantais Inscne ach nuair a rinneadh iontráil sa Chlár Aitheantais Inscne. Faoi mar a luaitear thuas, tá seo ar fáil do gach breith a cláraíodh i gclár na mbreitheanna atá á choimeád faoi alt 13 den Acht um Chlárú Sibhialta, 2004 nó a gcláraítear a n-uchtáil i gClár na Leanaí Uchtaithe a choimeádtar faoi alt 84 den Acht Uchtála, 2010.M.

Conas iarratas a dhéanamh ar chóip d’iontráil (deimhniú breithe nó uchtála) sa Chlár Aitheantais Inscne

Is é an t-aon duine a fhéadfaidh iarratas a dhéanamh ar iontráil sa Chlár Aitheantais Inscne -  

  1. an duine lena mbaineann an iontráil ar an gclár
  2. an céile nó páirtnéir marthanach
  3. mura bhfuil aon chéile nó páirtnéir marthanach ann, an leanbh
  4. mura bhfuil aon chéile nó páirtnéir marthanach nó leanbh ann, tuismitheoir, nó
  5. mura bhfuil aon chéile nó páirtnéir marthanach, leanbh nó tuismitheoir ann, deartháir nó deirfiúr.

Féadfaidh tú foirm iarratais lena n-áirítear sonraí faoi tháillí agus modhanna íocaíochtaí a íoslódáil anseo.

Eiseofar an méid a leanas do gach duine a bhfuil foirm um Dheimhniú Aitheantais Inscne á heisiúint ag an Roinn Coimirce Sóisialaí dóibh

  1. Foirm iarratais ar iontráil sa Chlár Aitheantais Inscne, agus
  2. Foirm iarratais ar dheimhniú breithe nó uchtála ar iontráil a dhéanamh sa Chlár Aitheantais Inscne.
Last modified:22/10/2015