Táillí - Oifig An Ard-Chláraitheora


Print page

TÁILLÍ

1. Deimhnithe

Deimhniú Breithe €20
Deimhniú Marbh-bhreithe €20
Deimhniú Pósta €20
Deimhniú Páirtnéireachta Sibhialta €20
Deimhniú Báis €20
Cóip neamhdheimhnithe (fótachóip) €4

2. Fíordheimhniú

Cosnaíonn fíordheimhniú deimhnithe breithe, marbh-bhreithe, pósta, páirtnéireachta sibhialta agus báis €10 an ceann.

3. Táillí d'Fhógra Pósta agus d'Fhógra Páirtnéireachta Sibhialta: €200

4. Táillí Cuardaigh

Táillí cuardaigh sa Seomra Taighde (Sráid San Werburgh, Baile Átha Cliath 2)

Cuardach ar leith ar innéacs (suas go 5 bliana) €2

Cuardach ginearálta ar innéacsanna (maidir le tréimhse ar bith is faide ná 5 bliana ach caithfidh an cuardach 7 n-uair an chloig i ndiaidh a chéile ar a laghad a thógáil. €20

Ní áirítear ar tháillí cuardaigh costas deimhnithe nó fótachóipeanna.

Modhanna Íocaíochta

Is féidir íocaíocht a dhéanamh le cárta creidmheasa nó le cárta dochair ach dul chuig an bPríomh-Oifig Chlárúcháin, Bóthar an Chlochair, Ros Comáin, sa phost chuig an seoladh sin nó trí nasc slán i gcomhair iarratas ar ríomhphost.  Glacaimid le cártaí creidmheasa MasterCard agus Visa agus le cártaí dochair Laser/Visa. 

Glacfar le seiceanna, dréacht bainc, orduithe airgid idirnáisiúnta agus orduithe poist as Éirinn ach ní mór dóibh a bheith in Euro (€) agus ní mór iad a dhréachtú ar bhanc Éireannach.   Ní mór seiceanna a dhéanamh in ainm na Príomh-Oifige Clárúcháin. 


Last modified:15/01/2018