Sonraí Teagmhála


Print page

Ag Pósadh/Páirtnéireacht Shibhialta

Chun coinne a dhéanamh chun fógra 3 mhí a thabhairt do Chláraitheoir in Oifig um Chlárú Sibhialta, cliceáil ar www.civilregistrationservice.ie chun eolas agus sonraí teagmhála a fháil le haghaidh Oifigí um Chlárú Sibhialta sa cheantar.

Tá córas ar líne ann inar féidir le lánúin coinne a dhéanamh le Cláraitheoir chun fógra 3 mhí a thabhairt go bhfuil siad ag beartú pósadh/dul isteach i bpáirtnéireacht shibhialta. Cliceáil ar www.crsappointments.ie.

I gcás gach ceist eile:

Seo sonraí teagmhála Oifig an Ard-Chláraitheora:

R-phost: gro@groireland.ie

Fón:
Diail Dhíreach: +353(0)90 6632900
Glao Áitiúil: 1890 252076

Facs: +353(0)90 6632999.

Leis an bpost:
Oifig an Ard-Chláraitheora,
Oifigí an Rialtais,
Bóthar an Chlochair,
Ros Comáin.

Last modified:21/10/2013