Mar Gheall Orainn


Print page
 

Oifig An Ard-Chláraitheora

 

Is in Oifig an Ard-Chláraitheora, an stór sibhialta lárnach, a choimeádtar taifid maidir le breitheanna, marbh-bhreitheanna, básanna, póstaí, páirtnéireachtaí sibhialta agus uchtuithe in Éirinn.

Oifig faoi scáth na Roinne Coimirce Sóisialaí is ea Oifig an Ard-Chláraitheora agus tá cúram uirthi as an tSeirbhís um Chlárú Sibhialta a riaradh in Éirinn. Tá an oifig suite in Oifigí an Rialtais, Bóthar an Chlochair, Ros Comáin.

Tá an tArd-Chláraitheoir freagrach as an gcóras um Chlárú Sibhialta in Éirinn a bhainistiú agus a rialú.  Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) freagrach as soláthar laethúil na Seirbhíse um Chlárú Sibhialta trí líonra oifigí áitiúla um chlárú sibhialta ar fud an Stáit. ( www.civilregistrationservice.ie ) 

Tá áis taighde againn ar Sráid San Werburgh, Baile Átha Cliath 2 mar ar féidir le daoine ar spéis leo taighde teaghlaigh na hinnéacsanna leis na clárleabhair atá i seilbh na hOifige a chuardach agus fótachóipeanna d'iontrálacha sna clárleabhair a cheannach.

Is féidir teastais bhreithe, deimhnithe báis, pósta, páirtnéireachta sibhialta nó marbh-bhreithe a fháil ó  Oifig an Ard-Chláraitheora, ón oifig áitiúil um chlárú sibhialta nó ar líne.  Cliceáil anseo​ chun teacht ar nasc leis an leathanach chun Iarratas a dhéanamh ar Dheimhnithe.

Last modified:08/12/2017