Forbairt� Amach Anseo


Print page

Rann�ga na mBileog

Ligeann �s�id na hUimhreach PSP do sheirbh�s� a bheith n�os d�rithe ar na custaim�ir� agus laghd� ar r�mhaorlathas i gceist.

Chomh maith leis sin, d�anann s� sol�thar do chomhth�th� seirbh�s� poibl� amach anseo agus feabhs�idh s� sol�thar seirbh�s� poibl�, tr� thuilleadh seirbh�s� a shol�thar ar l�ne agus ar an teileaf�n. Seo cuid den bheartas r�omhrialtais at� � thac� ag an Roinn, tr� thabhairt isteach an Ch�rta Seirbh�s� Poibl�.

Ar na tairbh� a bheidh ann do shaor�naigh amach anseo, beidh teacht tapa agus sl�n ar r�imse ioml�n na seirbh�s� poibl�, laghd� ar chomhl�n� foirmeacha agus sol�thar seirbh�se n�os fearr.

Last modified:12/06/2012
 

 Foirmeacha Iarratais