Chun a thuilleadh eolais a fháil:


Print page

 

Chun a thuilleadh eolais a fháil:

  • Logáil isteach ar www.welfare.ie.
  • Glaoigh ar an Líne Eolais Íosghlaonna 1890 66 22 44
    nó má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann glaoigh ar +353 71 91 93302, le do thoil. 
  • Buail isteach chuig d’Ionad Faisnéise áitiúil do Shaoránaigh, do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.
Last modified:13/07/2015
 

 Foirmeacha Iarratais