Teorainneacha i dTaighde Bochtaineachta: Scoil Shamhraidh 26 - 30 Meán Fómhair 2011


Print page

Rinne Scoileanna um Eolaíocht Shóisialta & Shocheolaíocht Fheidhmeach UCD & Institiúid Geary comh-óstáil ar an Scoil Shamhraidh maidir le ‘Teorainneacha i dTaighde Bochtaineachta’. Cuireadh díospóireachtaí faobhracha maidir le beartais, coincheapa agus modheolaíocht i láthair rannpháirtithe an chúrsa. Bhí an scoil eagraithe do mhic léinn dochtúireachta, mic léinn Máistreachta a raibh taighde déanta acu roimhe sin agus do thaighdeoirí eile nach raibh i bhfad ag plé lena ngairm chomh maith leo siúd a raibh baint acu le taighde a mheas agus a fhaire i réimse na bochtaineachta agus an chuimsithe shóisialta.

I measc léachtóirí an chúrsa bhí saineolaithe den scoth sa réimse as Éirinn agus an Ríocht Aontaithe, lena n-áirítear David Gordon (Ollscoil Bristol), Brian Nolan, David Madden & Christopher T. Whelan (An Coláiste Ollscoile, BÁC), Bertrand Maître & Richard Layte (ESRI), Mike Tomlinson & Madeleine Leonard (QUB), Alan Barrett (Coláiste na Tríonóide, BÁC) & Thomas Scharf (OÉG). Labhair an tAire Coimirce Sóisialaí, Joan Burton, TD, ag an Scoil.

Last modified:26/03/2013
 

 Downloads

 
 

 Related Topics