Ceisteanna Coitianta ar Leathnú an Bhonn Ioncaim i gcás ÁSPC


Print page

Ceisteanna féideartha ar leathnú an bhoinn a thabharfar isteach an 1 Eanáir 2014

Fógraíodh i mBuiséad 2013 go gcuirfí deireadh ón 1 Eanáir 2014 leis an díolúine ó ÁSPC a bhí ag gach ranníocóir fostaithe agus pinsinéir ceirde faoi aois pinsin nach raibh d'ioncam breise acu ach ioncam neamhthuillte. Ciallaíonn sé sin go ngearrfar ÁSPC ar ioncam neamhthuillte ar nós ioncam cíosa, ioncam ó infheistíochtaí, ó dhíbhinní agus ó ús ar thaiscí agus ar choigilteas. Gearrtar DIRT i láthair na huaire ar thaiscí agus ar choigilteas (d’fhógair an tAire Airgeadais méadú ar an ráta DIRT go 41% ó 2014 ina óráid Bhuiséad 2014). Gearrfar anois 4% d'ÁSPC ar an ioncam sin i gcás na ndaoine thuas más daoine inmhuirir iad de réir shainmhíniú na gCoimisinéirí Ioncaim mar a shonraítear thíos. Ní bheidh aon sochar árachais shóisialaigh ag gabháil leis an muirear nua ÁSPC.

C. Cé a íocfaidh é?

Gach duine os cionn 16 agus faoi aois pinsin a bhfuil tuilleamh acu ó fhostaíocht nó atá ag fáil pinsean ceirde agus a bhfuil ioncam breise neamhthuillte acu.

C. Cén t-ioncam ar a n-íocfar é?

Gach ioncam neamhthuillte ar nós ioncam cíosa, ioncam ó infheistíochtaí, ó dhibhinní agus ó ús ar thaiscí agus ó choigilteas.

C. Íocaim DIRT ar mo choigilteas. An mbeidh orm an muirear nua ÁSPC a íoc, leis?

Beidh, má tá tú os cionn 16 agus faoi aois pinsin agus más duine inmhuirir tú de réir shainmhíniú na gCoimisinéirí Ioncaim mar a shonraítear thíos.

C. Cé hé is duine inmhuirir ann?

Duine inmhuirir is ea daoine nach bhfuil i gceachtar den dá ghrúpa seo a leanas: cáiníocóirí ÍMAT (i) nach bhfuil aon ioncam eile acu ná (ii) a bhfuil ioncam eile neamhshuntasach a ngearrtar cáin air trí chóras ÍMAT na gCoimisinéirí Ioncaim (ioncam neamhshuntasach de réir na gCoimisinéirí Ioncaim is ea méideanna nach mó ná €3,174 sa bhliain). Daoine a bhfuil ioncam os cionn €3, 174 sa bhliain acu, ní mór dóibh íoc agus tuairisciú faoi chóras féinmheasúnaithe na gCoimisinéirí Ioncaim.

C. Cathain a thiocfaidh an beart seo i bhfeidhm?

Tiocfaidh an beart i bhfeidhm an 1 Eanáir 2014.

C. Cén ráta ÁSPC a íocfaidh mé ar an ioncam seo agus an bhfaighidh mé aon sochar dá bharr?

Gearrfar 4% d'ÁSPC (Aicme K) ar an ioncam sin. Ní bheidh aon sochar árachais shóisialaigh ag gabháil leis an muirear nua ÁSPC.

C. Duine 67 mbliana d'aois mé, an mbeidh orm an muirear nua seo a íoc?

De ghnáth ag aois pinsin ní bhíonn ort ÁSPC a íoc ar aon ioncam, is cuma cad as a dtagann sé.

C. An mbainfidh an banc ÁSPC ag an bhfoinse mar a dhéanann siad i gcás DIRT?

Ní bhainfidh. Ní bheidh aon bhaint ag na bainc le híocaíochtaí ÁSPC a bhailiú. Baileofar an t-airgead trí chóras féinmheasúnaithe na gCoimisinéirí Ioncaim.

C. Pinsinéir 61 bhliain d'aois mé. Ioncam cíosa is ea an t-aon ioncam eile atá agam. An ngearrfar cáin ar m'ioncam cíosa?

Braitheann sé ar an méid ioncam cíosa a bhíonn agat.

  • Gearrfar ÁSPC ort más mó ná €3,174 sa bhliain an t-ioncam cíosa, toisc go gciallódh sé gur duine inmhuirir tú ó thaobh na gCoimisinéirí Ioncaim. Ní mór duit an ÁSPC a íoc agus a thuairisciú faoi chóras féinmheasúnaithe na gCoimisinéirí Ioncaim.
  • Más lú ná €3,174 sa bhliain an t-ioncam cíosa gearrfaidh na Coimisinéirí Ioncaim cáin ort tríd an gcóras ÍMAT agus mar sin ní bheidh an muirear ÁSPC le híoc agat.

C. Duine fostaithe mé agus níl d'ioncam breise agam ach ús ar thaiscí, agus íocaim DIRT air sin. An mbeidh orm ÁSPC a íoc?

Braitheann sé ar an méid ioncam cíosa a bhíonn agat.

  • Gearrfar ÁSPC ort más mó ná €3,174 sa bhliain an t-ioncam cíosa, toisc go gciallódh sé gur duine inmhuirir tú ó thaobh na gCoimisinéirí Ioncaim. Ní mór duit an ÁSPC a íoc agus a thuairisciú faoi chóras féinmheasúnaithe na gCoimisinéirí Ioncaim.
  • Más lú ná €3,174 sa bhliain an t-ioncam cíosa gearrfaidh na Coimisinéirí Ioncaim cáin ort tríd an gcóras ÍMAT agus mar sin ní bheidh ort an muirear ÁSPC a íoc.

C. Níl d'ioncam agam ach ioncam cíosa agus díbhinní ó scaireanna. Íocaim ÁSPC ag Aicme S, an athróidh sé sin?

Ní athróidh, mura bhfuil d'ioncam agat ach ioncam neamhthuillte.

Last modified:21/10/2013
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img