Scéim Béilí Scoile na dTionscadal Áitiúil-Ceisteanna Coitianta


Print page
 
1. Cad í d’Uimhir Thagartha?:
Taispeántar an uimhir seo ar an gcomhfhreagras go léir a eisíonn an Roinn seo.
2. Cár féidir liom an Fhoirm Iarratais a fháil?:
Féadfaidh tú an fhoirm iarratais (SMLPS 1) a íoslódáil ó www.welfare.ie.
3. Má fuair tú cistiú roimhe seo faoin Scéim seo, iarrtar ort an méid a leanas a sheoladh isteach:
·  Tuarascáil chomhlánaithe Ioncaim agus Chaiteachais (SMLPS 2) agus
·  Mí amháin d'Fháltais mhionsonraithe le haghaidh earraí bia a ceannaíodh.
4. Cathain a fhaigheann scoileanna/eagraíochtaí cistiú faoin Scéim seo?:
Íoctar cistiú in dhá thráthchuid – ceann amháin ag tús na bliana acadúla agus an ceann eile ag tús na bliana féilire dar gcionn. Cuirfear an cistiú i dtaisce go díreach isteach sa chuntas bainc a ainmníonn tú agus cuirfear do scoil/eagraíocht ar an eolas dá réir sin.
5. Céard dó a bhfuil an cistiú?:
Ní sholáthraítear cistiú ach chun earraí bia shláintiúil a cheannach – níor cheart earraí nach earraí bia iad agus earraí neamhshláintiúla bia a chur san áireamh sa chaiteachas.
6. Cathain ar cheart dom iarratas a dhéanamh ar bheith rannpháirteach sa Scéim?:
Ba cheart duit iarratas a dhéanamh don chéad scoilbhliain eile ag deireadh na scoilbhliana reatha.
​​​
Last modified:06/03/2017
 

 Íoslódáilí

 
 

 Foirmeacha Iarratais