Ceisteanna Coitianta - Pinsean Stáit Méadú ar aois inphinsin agus scor den Phinsean Stáit (Aistriú)


Print page

Q1. Cad é an t-athrú a dhéanfar láithreach ar an aois inphinsin?

Q2. Taobh amuigh den athrú sa bhliain 2014, cé na hathruithe eile a dhéanfar ar an aois inphinsin?

Q3. Cé na daoine a ndéanfaidh na hathruithe ar an aois inphinsin difear dóibh?

Q4. Beidh mé 65 bliain d'aois roimh an 1 Eanáir 2014 agus rachaidh mé ar scor ar mo bhreithlá. An féidir liom iarratas a dhéanamh ar an bPinsean Stáit (Aistriú)?

Q5. Beidh mé 65 bliain d'aois tar éis an 1 Eanáir 2014 agus rachaidh mé ar scor ar mo bhreithlá. An féidir liom iarratas a dhéanamh ar an bPinsean Stáit (Aistriú)?

Q6. Beidh mé 65 bliain d'aois tar éis an 1 Eanáir 2014 agus rachaidh mé ar scor ar mo 65ú breithlá; an féidir liom iarratas a dhéanamh ar íocaíocht cuardaitheora poist?

Q7. Beidh mé 65 bliain d'aois roimh an 1 Eanáir 2014 ach ní rachaidh mé ar scor go dtí tar éis an 1 Eanáir 2014. An féidir liom iarratas a dhéanamh ar an bPinsean Stáit (Aistriú)?


1. Cad é an t-athrú a dhéanfar láithréach ar an aois inphinsin?

Ón 1 Eanáir 2014 méadófar an aois inphinsin go 66 bliain d'aois. Beidh deireadh leis an bPinsean Stáit (Aistriú), a íoctar i láthair na huaire le daoine idir 65 agus 66 bliain d'aois.

 


2. Taobh amuigh den athrú sa bhliain 2014, cé na hathruithe eile a dhéanfar ar an aois don Phinsean Stáit?

Ón 1 Eanáir 2021 méadófar an aois inphinsin go 67 bliain d'aois.
 
Ón 1 Eanáir 2028 méadófar an aois inphinsin go 68 bliain d'aois.

 


3. Cé na daoine a ndéanfaidh na hathruithe ar an aois don Phinsean Stáit difear dóibh?

Má saolaíodh thú idir 1 Eanáir 1949 agus 31 Nollaig 1954 (agus an dá dháta sin san áireamh), ní cháileoidh tú don Phinsean Stáit go dtí go mbeidh tú 66 bliain d'aois ar a laghad.

Má saolaíodh tú idir 1 Eanáir 1955 agus 31 Nollaig 1960 (agus an dá dháta sin san áireamh), ní cháileoidh tú don Phinsean Stáit go dtí go mbeidh tú 67 bliain d'aois ar a laghad.
 
Má saolaíodh tú an 1 Eanáir 1961 nó dá éis, ní cháileoidh tú don Phinsean Stáit go dtí go mbeidh tú 68 bliain d'aois ar a laghad.
 

4. Beidh mé 65 bliain d'aois roimh an 1 Eanáir 2014 agus rachaidh mé ar scor ar mo bhreithlá. An féidir liom iarratas a dhéanamh ar an bPinsean Stáit (Aistriú)?

Is féidir. Ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar an bPinsean Stáit (Aistriú) 3 mhí roimh do 65ú breithlá.  Leanfaidh an Pinsean Stáit (Aistriú) de bheith iníoctha (ach na coinníollacha cáilitheachta a bheith comhlíonta) le duine ar bith a shlánóidh 65 bliain roimh an 1 Eanáir 2014.

 


5. Beidh mé 65 bliain d'aois tar éis an 1 Eanáir 2014 agus rachaidh mé ar scor ar mo bhreithlá. An féidir liom iarratas a dhéanamh ar an bPinsean Stáit (Aistriú)?

Ní féidir, toisc nach n-íocfar an Pinsean Stáit (Aistriú), a íoctar i láthair na huaire le daoine idir aois 65 go 66, le duine ar bith a shlánóidh 65 bliain d'aois ar nó tar éis an 1 Eanáir 2014.


6. Beidh mé 65 bliain d'aois tar éis an 1 Eanáir 2014 agus rachaidh mé ar scor ar mo 65ú breithlá; an féidir liom iarratas a dhéanamh ar íocaíocht cuardaitheora poist?

Is féidir. Lean an nasc cuí go bhfeice tú na coinníollacha a chaithfear a shásamh chun cáiliú don Sochar nó don Liúntas Cuardaitheora Poist. Má cháilíonn tú don íocaíocht sin, gheobhaidh tú í go dtí do 66ú breithlá.

Ní chuirfear bearta éigeantacha gníomhachtúcháin i bhfeidhm i gcás daoine atá os cionn 65, ach is féidir leo tacaíochtaí ioncaim a fháil.

Lena chois sin, ní bheidh ar fhormhór na seanóirí a fhaigheann íocaíocht cuardaitheora poist síniú ag an oifig áitiúil ach uair sa bhliain. Íocfar a n-íocaíochtaí díreach isteach ina gcuntas in institiúid airgeadais m.sh. i mbanc, i gcumann foirgníochta nó i gcomhar creidmheasa.

 


7. Beidh mé 65 bliain d'aois roimh an 1 Eanáir 2014 ach ní rachaidh mé ar scor go dtí tar éis an 1 Eanáir 2014. An féidir liom iarratas a dhéanamh ar an bPinsean Stáit (Aistriú)?

Is féidir iarratas a dhéanamh ar an bPinsean Stáit (Aistriú) má shlánaíonn tú 65 bliain d'aois roimh an 1 Eanáir 2014 agus má bhíonn tú scortha ón obair roimh do 66ú breithlá.

 

Last modified:01/09/2014