Saorthaisteal


Print page

Rann�ga na mBileog

F�adfaidh t� do phas Saorthaistil a �s�id ar:

  • Bhus �tha Cliath (ach amh�in Nitelink agus seirbh�s� speisialta aerfoirt),
  • Bus �ireann,
  • Iarnr�d �ireann (lena n-�ir�tear DART, seirbh�s� na mbruachbhailte amuigh agus seirbh�s� Idirchathrach),
  • LUAS,
  • seirbh�s� �irithe bus phr�obh�idigh agus farant�ireachta, agus
  • seirbh�s� �irithe trasteorann go dt� agus � Thuaisceart �ireann.

N� bheidh ar do ch�ile aon cheo a �oc le linn d�/di taisteal in �ind� leat laistigh den Phoblacht n� ar aistear trasteorann.

M� t� t� 66 bhliain d'aois n� os a chionn, f�adfaidh t� taisteal saor in aisce ar sheirbh�s� iompair laistigh de Thuaisceart �ireann tr� �s�id a bhaint as c�rta Smartpass Sinsearach. Ba ch�ir duit foirm FTNI1 a chomhl�n� chun Smartpass a fh�il.

M� t� buanch�na� ort sna hOile�in �rann, f�adfaidh t� l�on teoranta de thic�id fillte a fh�il go dt� Aerfort Chonamara. B� t� buanch�na� ort in Oile�n T�ra�, f�adfaidh t� l�on teoranta de thic�id fillte a fh�il go dt� an F�l Carrach.

N�ta:
F�adfaidh t� Pas Saorthaistil a fh�il m� t� t� 66 bhliain d'aois n� os a chionn agus m� t� buanch�na� ort sa St�t.

Saorthaisteal do Chomp�nach

M� t� t� neamh�balta de r�ir an docht�ra taisteal i d'aonar, f�adfaidh t� bheith c�ilithe le haghaidh Pas Saorthaistil do Chomp�nach. Ceada�tear d� r�ir duine amh�in 16 bhliain d'aois n� os a chionn bheith i do chuideachta saor in aisce ar thaisteal duit.

Le haghaidh tuilleadh sonra� faoi shaorthaisteal, f�ach leabhr�n eolais SW 40.

Last modified:02/12/2010
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img