Saorthaisteal - SW 40


Print page

 

Faoin Scéim Saorthaistil atá á reáchtáil ag an Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, tugtar cead do dhaoine atá 66 bliain d’aois nó os a chionn sin agus a bhfuil buanchónaí orthu laistigh den Stát seo taisteal saor in aisce ar sheirbhísí uile iompair CIÉ, nach mór, agus chomh maith leis sin ar sheirbhísí iompair de chuid comhlachtaí príobháideacha i mórán áiteanna ar fud na tíre.

Is féidir le daoine áirithe faoi éagumas atá faoi bhun 66 bliain d'aois agus atá ina gcónaí go buan sa Stát cáiliú le haghaidh Saorthaistil chomh maith.

Tá seirbhísí CIÉ á gcur ar fáil ag Iarnród Éireann, Bus Éireann agus Bus Átha Cliath. Is féidir liosta a fháil de na comhlachtaí príobháideacha a ghlacann páirt sa Scéim Saorthaistil, ón Rannóg Saorthaistil. Féach ar roinn 3 chun sonraí teagmhála a fháil.

Is féidir taisteal saor in aisce ar thurais atá taobh istigh den Stát seo amháin agus ar thurais trasteorann idir Poblacht na hÉireann agus Tuaisceart Éireann. .Féach ar Aguisín 2 chun sonraí a fháil.

Má tá tú 66 bliain d'aois nó níos sine, is féidir leat taisteal saor in aisce ar thurais taobh istigh de Thuaisceart Éireann. Féach ar Aguisín 3 chun sonraí a fháil.

Last modified:17/02/2015
 

 Íoslódáilí