Coinníoll Gnáthchónaithe - SW 108


Print page

Ní mór duit an coinníoll gnáthchónaithe a chomhlíonadh i dtaobh na n-íocaíochtaí seo:

 • Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta,
 • Pinsean Stáit (Neamh-Ranníocach),
 • Pinsean na nDall,
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach,
 • Íocaíocht don Chaomhnóir (Neamh-Ranníocach),
 • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora,
 • Liúntas Cúramóra,
 • Liúntas Míchumais,
 • Liúntas Leasa Forlíontach (seachas íocaíochtaí aonuaire i leith riachtanas práinneach eisceachtúil),
 • Sochar Linbh,
 • Liúntas Cúraim Bhaile agus
  and
 • An Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair.

Tabhair faoi deara
Níl sa ghnáthchónaí ach coinníoll amháin de na híocaíochtaí seo. Ní mór duit coinníollacha eile a chomhlíonadh freisin chun íocaíocht a fháil.

Last modified:19/05/2015