Scéim um Chúram Iarscoile Leanaí - SW135


Print page
 1. Cad í an scéim um chúram iarscoile leanaí (SCIL)?
 2. An bhfuilim intofa don scéim seo?
 3. Conas a lamháiltear na háiteanna?
 4. Cá fhad a mhaireann an áit a lamháiltear?
 5. Conas a dhéantar iarratas má chomhlíontar na coinníollacha seo?
 6. Ní raibh a fhios agam faoin scéim seo roimhe seo: an ceadmhach dom iarratas a dhéanamh anois?
 7. Chun a thuilleadh eolais a fháil:

Chun a thuilleadh eolais a fháil:

 • Logáil isteach ar www.welfare.ie.
 • Guthán: (071) 919 3302
 • Íosghlao: 1890 66 22 44
  Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 71 91 93302, le do thoil.
 • Buail isteach chuig d’Ionad Faisnéise áitiúil do Shaoránaigh, do Lárionad Intreo áitiúil nó d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféadfaidh soláthraithe seirbhíse éagsúla rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid uimhreacha 1890 (Íosghlao).

Is mar threoir amháin atá an bhileog seo agus ní léirmhíniú dleathach atá inti.

Last modified:18/09/2015