Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh - Samplaí


Print page

Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh

Is éard atá san Fhorlíonadh Ioncaim Teaghlaigh (FIT) ná íocaíocht sheachtainiúil, atá saor ó cháin, do theaghlaigh, agus teaghlaigh aontuismitheora san áireamh, atá ag obair ar phá íseal.

Cé mhéid is féidir a fháil?

Is ionann d’íocaíocht FIT agus 60% den difríocht idir meánioncam seachtainiúil do theaghlaigh agus an teorainn ioncaim a bhaineann le líon do theaghlaigh, slánaithe suas chuig an euro is gaire. Ma cháilíonn tú in aon chor gheobhaidh tú an íocaíocht íosta €20 in aghaidh na seachtaine.

Sampla  1:

Tuismitheoir Singil, Triúr Leanaí, ag obair ar feadh 20 uair an chloig in aghaidh na seachtaine

Olltuilleamh incháinithe 2011 €13,250.00
Cáin iomlán a asbhaineadh €0.00
ÁSPC an Fhostaí €0.00
MSU (Muirear Sóisialta Uilíoch) iomlán                  €325.42
Glantuilleamh inmheasúnaithe €12,924.58
Líon seachtainí a oibríodh 53
Meántuilleamh seachtainiúil €243.86
Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora                      €149.90
Ioncam seachtainiúil iomlán an teaghlaigh                €393.76
Teorainn ioncaim (Triúr Leanaí) €703.00
Difríocht idir teorainn ioncaim agus tuilleamh          €309.24
 FIT Iníoctha (60% den difríocht, slánaithe) €186.00

 

Sampla  2:

Lánúin ag maireachtáil i bhfochair a chéile, Triúr Leanaí, duine amháin ag obair ar feadh 40 uair an chloig in aghaidh na seachtaine mar Gharda Slándála, an duine eile ar íocaíocht Leasa Shóisialaigh 

Olltuilleamh incháinithe 2011 €30,261.40
Cáin iomlán a asbhaineadh €3,783.83
ÁSPC an Fhostaí €231.33
MSU (Muirear Sóisialta Uilíoch) iomlán                  €364.50
Glantuilleamh inmheasúnaithe €25,881.74
Líon seachtainí a oibríodh 53
Meántuilleamh seachtainiúil €488.33
Céile ar Shochar Breoiteachta €188.00
Ioncam seachtainiúil iomlán an teaghlaigh €676.33
Teorainn ioncaim (Triúr Leanaí) €703.00
Difríocht idir teorainn ioncaim agus tuilleamh €26.67
FIT Iníoctha (60% den difríocht, slánaithe)                     €20.00

 

Sampla  3:
Tuismitheoir Singil, Leanbh Amháin, tosaithe ag obair le déanaí ar feadh 25 uaire an chloig in aghaidh na seachtaine mar rúnaí

Olltuilleamh incháinithe go dtí seo €360.00
Cáin iomlán a asbhaineadh €0.00
ÁSPC an Fhostaí €14.40
MSU (Muirear Sóisialta Uilíoch) iomlán                   €10.54
Glantuilleamh inmheasúnaithe €335.06
Líon seachtainí a oibríodh 1
Meántuilleamh seachtainiúil €335.06
Ioncam Eile €0.00
Ioncam iomlán an teaghlaigh €335.06
Teorainn ioncaim (Leanbh Amháin) €506.00
Difríocht idir teorainn ioncaim agus tuilleamh €170.94
FIT Iníoctha (60% den difríocht, slánaithe)                        €103.00

 

Sampla  4:
Tuismitheoir Pósta, Ceathrar Leanaí, ag obair ar feadh 41 uaire an chloig in aghaidh na seachtaine mar bhainisteoir

Olltuilleamh incháinithe 2012 €45,876.00
Cáin iomlán a asbhaineadh €8,621.50
ÁSPC an Fhostaí €439.75
MSU (Muirear Sóisialta Uilíoch) iomlán                   €2,833.68
Glantuilleamh inmheasúnaithe €33,981.07
Líon seachtainí a oibríodh 52
Meántuilleamh seachtainiúil €653.48
Ioncam Eile €0.00
Ioncam iomlán an teaghlaigh €653.48
Teorainn ioncaim (Ceathrar Leanaí) €824.00
Difríocht idir teorainn ioncaim agus tuilleamh €170.52
FIT Iníoctha (60% den difríocht, slánaithe)                €103.00

 

Cathain agus conas a dhéantar iarratas?

Déan iarratas ar an bhForlíonadh Ioncaim Teaghlaigh chomh luath agus is féidir leat tar éis duit tosú ag obair.

Líon foirm iarratais FIS 1 (le fáil ar www.welfare.ie nó in aon Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil) agus cuir na cáipéisí seo a leanas leis an bhfoirm, má tá siad ar fáil:

  • do dhuillín pá is déanaí chun d’ioncam agus d’uaireanta fostaíochta a thaispeáint
  • do P60 is déanaí (má tá ceann agat) agus
  • do Dheimhniú Creidmheasa Cánach i leith na bliana reatha (má tá ceann agat).

Fiú mura mbíonn na cáipéisí seo agat nuair a líonann tú an fhoirm iarratais, cuir an fhoirm chugainn láithreach. Is féidir leat na cáipéisí nó na deimhnithe a chur chugainn chomh luath agus a bheidh siad agat.

Cuir d’iarratas chuig: Rannóg an Fhorlíonaidh Ioncaim Teaghlaigh, Seirbhísí Leasa Shóisialaigh, Tithe an Rialtais, Bóthar Bhéal Átha na Lao, An Longfort.

Last modified:30/05/2013