Fostaíochtaí Teaghlaigh Nach gClúdaítear chun críche an Árachais Shóisialaigh (ÁSPC)


Print page


Is iad na saghsanna seo a leanas den ‘Fhostaíocht Teaghlaigh’ na heisceachtaí nach bhfuil faoi chumhdach an Chórais Árachais Shóisialaigh:
  • Má fhostaíonn do chéile thú mar fhostaí.
  • Má fhostaíonn ‘gaol forordaithe’ thú mar fhostaí agus má bhaineann an fhostaíocht teaghlaigh le teach cónaithe príobháideach nó le feirm ina bhfuil cónaí ort agus ar an bhfostóir araon.
  • Mura céile ná páirtnéir sibhialta thú agus má chuidíonn tú nó má ghlacann tú páirt ó thaobh gnó an teaghlaigh a reáchtáil ach gan a bheith i d’fhostaí ann (amhail mac/iníon a fhreastalaíonn ar oideachas lánaimseartha agus a ghlacann páirt sa ghnó, mar shampla, tugann sé/sí lámh chúnta ar fheirm tar éis na scoile ach ní fostaí é/í).

Tabhair faoi deara

(1) Úsáidtear Aicme M den ÁSPC chun cúinsí a thaifeadadh nach mbaineann dliteanas ranníocaíochta leo.

(2) Faoi réir coinníollacha áirithe, má thagann deireadh le do chumhdach éigeantach ÁSPC féadfaidh tú an rogha a dhéanamh a bheith árachaithe ar bhonn deonach agus Ranníocaíochtaí Deonacha a íoc.

Chun a thuilleadh eolais ar Ranníocaíochtaí Deonacha a fháil, féach SW8, le do thoil.

Last modified:02/07/2015
 

 Foirmeacha Iarratais