Fostaíochtaí Teaghlaigh A Chlúdaítear chun críche an Árachais Shóisialaigh


Print page

Tá na saghsanna seo a leanas den ‘Fhostaíocht Teaghlaigh’ inárachaithe faoin gCóras Árachais Shóisialaigh ar an gcaoi cheannann chéanna agus atá
fostaíochtaí nach bhfuil aon cheangal teaghlaigh acu:

  • Má fhostaíonn ‘gaol forordaithe’* thú mar fhostaí agus mura mbaineann an hostaíocht le teach cónaithe príobháideach nó le feirm ina bhfuil cónaí ort agus ar an bhfostóir araon (tá feidhm ag Aicme A nó Aicme J den ÁSPC).
  • Má fhostaíonn ‘gaol forordaithe’* thú mar Phrintíseach (fiú má bhaineann an fhostaíocht phrintíseachta le teach cónaithe príobháideach nó le feirm ina bhfuil cónaí ort agus ar an bhfostóir araon). Ní mór Conradh Printíseachta cláraithe a bheith gafa leis seo (tá feidhm ag Aicme A nó Aicme J den ÁSPC).
  • Má chuidíonn tú le do chéile nó le do pháirtnéir sibhialta ó thaobh gnó an teaghlaigh a reáchtáil ach mura fostaí thú (tá feidhm ag Aicme S den ÁSPC).

 

* Is é is ‘gaol forordaithe’ ann ná tuismitheoir, seantuismitheoir, leastuismitheoir, mac, iníon, garmhac, gariníon, leasmhac, leasiníon, deartháir, deirfiúr, leasdeartháir, nó leasdeirfiúr.

 

 

 

Last modified:01/07/2015
 

 Foirmeacha Iarratais